MESURES D’ORGANITZACIÓ THE PERSONAL TRAINING CLUB

 • El personal i el clients que es troben afectats per la COVID-19, que tenen simptomatologia o que es troben aïllats perquè són contactes d’una persona malalta no poden dur a terme les activitats esportives fora del seu domicili ni a les instal·lacions esportives.
 • L’accés a les instal·lacions de THE PERSONAL TRAINING CLUB es realitzarà mitjançant reserva de l’espai que es vulgui utilitzar.
 • Caldrà diferenciar l’usuari que faci us de les dutxes, en aquest cas utilitzarà el vestuari, i els clients que no facin us de les dutxes, els quals podran deixar les seves pertinences a l’armari.
 • Les portes del centre romandran obertes per afavorir la bona circulació dels usuaris.
 • Els clients que arribin abans s’hauran d’esperar a la sala de recepció.
 • Els espais disponibles i el seu aforament són:
  • Sala Pilates: màx. 7 persones
  • Sala Entrenament 1: màx. 5 persones
  • Sala Entrenament 2: màx. 2 persones
  • Sala Entrenament 3: màx. 2 persones
  • Vestuari Femeni: màx. 3 persones
  • Vestuari Masculi: màx. 3 persones
 • Les reserves seran en franges de 60 minuts tenint en compte que els 5 últims minuts de cada franja les persones ja deuen haver sortit de la instal·lació per poder ventilar i que les persones no es creuin en l’entrada i sortida.
 • Les reserves s’hauran d’efectuar com a molt tard 24h abans de la franja i dia que es vulgui utilitzar les instal·lacions.
 • L’accés a una persona a les instal·lacions sense reserva, només es permetrà en cas que les reserves no estiguin complertes.
 • L’ús de vestidors es permet exclusivament pels usuaris que s’han de dutxar.
 • El personal utilitzarà el WC de minusvàlids i no el dels vestidors.

 

MESURES PROTECCIÓ I SEGURETAT THE PERSONAL TRAINING CLUB

 • Garantir la ventilació adequada del local mínim durant 5 minuts i els últims 5 minuts de cada franja horària.
 • Assegurar que tots els lavabos hi hagi sabó, mocadors o tovalloles de paper.
 • En les sales d’entrenament:
  • Tenir disponibles polvoritzadors amb solució desinfectant i paper d’un sol ús per poder desinfectar els equipaments abans i després de cada ús.